Vårt katteri är ett katteri i litet format där våra katter räknas som en i familjen. Alla katterna går fritt i hela huset och sover med oss på nätterna. 

Målet med vår uppfödning är att föda upp friska och trevliga siameser/orientaler,med god mentalitet. Innan våra katter paras så testas de för FIV/FELV , detta kräver vi även att hanen görs innan något möte sker.